grass
Brabant food factory

High tech, grootschalig

De wereld mijn moestuin

Low tech, grootschalig

In eigen kring lopen

high tech, kleinschalig

Boeren rond de kern

Low tech, kleinschalig

Wie Brabant zegt, zegt… ja wat eigenlijk? Is Brabant het gemoedelijke platteland met coulissen, dorpsweggetjes, kerken en kroegen? Of… is Brabant heel wat meer en heel wat anders? Vast staat dat het Brabants Panorama wordt gevormd door boeren, bewoners en natuurorganisaties.

En daarmee ook dat het Brabants Panorama steeds zal blijven veranderen. Natuurbeheerders en de agrarische sector zijn daar samen voortdurend over in gesprek. Wie claimt de ruimte, wie geeft de ruimte, wie krijgt de ruimte?

Daar heeft ieder zo zijn ideeën over, niet in de laatste plaats ook jij als consument. Want de Brabantse bodem is een belangrijke bron voor ons dagelijks voedsel, voor onze recreatie, ons genot, ons leven. En we willen dat volgende generaties hier met evenveel genoegen van kunnen genieten en er hun boterham kunnen verdienen.

Hoe ziet Brabant er in 2050 uit? Waar produceren we voedsel? Waar recreëren we? Hoe staat het met de natuur?  Op deze website schetsen we kort vier scenario’s die de partijen hebben ontwikkeld van hoe Brabant er uit kan komen te zien. Die hebben weer invloed op alle Brabanders. Bijvoorbeeld op ons werk, ons inkomen, ons voedsel en op de natuur om ons heen. Bij ieder scenario gaan we er van uit dat de doelen voor het klimaat gehaald kunnen worden en de kringlopen gesloten kunnen worden. Door de vragenlijst in te vullen kun je ontdekken welk scenario/landschap het beste bij jou past.

Ervaar de
scenario's

Ga aan de wandel met Theo Verbruggen, hij neemt je persoonlijk mee langs de 4 toekomst scenario's.