Scenario A:

Brabant Food Factory

De naam zegt het al: Brabant als voedselfabriek. Brabant is onderdeel van de wereld en de hier aanwezige agrofoodsector blaast haar partijtje mee als voedselproducent. De wereldhandel is vrij, er is volop import en export. Wij sturen de hier geproduceerde voeding de hele wereld over en we eten als Brabanders ook heel gevarieerd en goedkoop uit de hele wereld.

Door snelle ontwikkeling van kennis en technologie wordt er door specialisten meer, slimmer en schoner geproduceerd. Dat laatste doen ze bijvoorbeeld in hallen en hoogbouw op bedrijventerreinen waar de veestapel gehuisvest wordt en waar groenten en fruit worden gekweekt. Of door het produceren van kweekvlees, zuivelproducten uit gras of andere plantaardige innovaties. De wereldwijde vraag naar voeding neemt immers rap toe.

De producent heeft een beter inkomen en de werkgelegenheid in de landbouw neemt af. Agrarische productie is minder afhankelijk van waar die plaatsvindt en kan ook in of dichtbij de steden, die inmiddels flink gegroeid zijn. Daartussen ligt dan dat ‘oude’ Brabantse landschap, waar de stedelijke bevolking recreëert en stoom afblaast. Ruimte die vrij komt door schaalvergroting en concentratie van agrarische productie activiteit, geven we terug aan de natuur die daar fors mag uitbreiden. Die mag daar lekker haar gang gaan.

Wat gebeurt er met de brabantse barometer in dit scenario?

Barometer_A_website