Scenario B:

De wereld mijn moestuin

De hele wereld is jouw moestuin. Vergelijkbaar met nu. Er is een open internationale economie, waar de Brabantse agrofoodsector volop aan deelneemt. We eten voedsel voor lage prijzen uit de hele wereld en de hele wereld eet voedsel uit Brabant. Technologie wordt gezond kritisch ingezet.  En in het verlengde daarvan produceert men dáár waar de opbrengst van nature het beste is. Sectoren die van elkaars nabijheid kunnen profiteren, doen dat ook: een glastuinbouwbedrijf maakt gebruik van de restwarmte van een datacenter. Aan het inkomen van de boer en de werkgelegenheid in de landbouw verandert weinig. Onze steden zijn in omvang verder gegroeid, verdicht maar ook groener geworden. Tussen de steden, in het buitengebied, vindt de voedselvoorziening plaats. Verder dient het buitengebied om te recreëren, te sporten en om van de natuur te genieten.

De natuur wordt in haar waarde gelaten en blijft wat soortenrijkdom en samenstelling betreft op het niveau waar ze nu is.

Wat gebeurt er met de brabantse barometer in dit scenario?

Barometer_B_website