Scenario C:

In eigen kring lopen

In dit scenario begeeft de Brabantse agrofoodsector zich in de vrije Noordwest Europese economische zône: Nederland met een cirkel van pakweg 300 km om ons heen. Buitenlandse handel is relatief beperkt en vindt plaats met buurlanden. Nederland – en dus ook Brabant – wil in hoge mate zelfvoorzienend zijn. Import uit een beperkter gebied betekent ook een minder gevarieerd aanbod in voeding wat ook duurder is. Wegvallen van een deel van de export leidt tot minder bedrijven met een lagere  intensieve (niet-grondgebonden) agrarische productie naast grondgebonden voedselproductie. Bij die laatste zien we ook andere activiteiten op de bedrijven, zoals (duurzame) energieopwekking, zorg en recreatie. De werkgelegenheid in de landbouw neemt af maar de inkomenskansen van de boeren nemen toe. Genoeg voedsel voor iedereen om ons heen is belangrijk in dit scenario. Omdat de verstedelijking is afgenomen, wordt de vrijgekomen ruimte in landelijk gebied naast voedselvoorziening ook intensief benut voor bewoning en energievoorziening. De biodiversiteit om ons heen neemt toe.

Wat gebeurt er met de brabantse barometer in dit scenario?

Barometer_C_website